K±cik Kibica
Menu Główne
Składy
Archiwum Składów
Kadry na Mundiale
Kadry na EURO
Kadry na poz. Turnieje
Liga Mistrzów
Serwis
Statystyki
Współpraca


Współpraca

Jeste¶my zainteresowani przede wszystkim czterema niżej wymienionymi formami współpracy, choć je¶li kto¶ złożył by inn± ciekaw± propozycję, także chętnie by¶my j± rozważyli.

1. Wymiana linków lub buttonów - jak wiele stron, jeste¶my zainteresowani wspóln± wymian± linków i buttonów (oficjalnego bannera na razie nie mamy) z innymi stronami, nawet z najmniej znanymi. Podkre¶lam - liczy się to, aby¶my mogli pomóc innym dostarczaj±c im piłkarsk± wiedzę oraz jednocze¶nie zł±czyć fanów wspaniałej dyscypliny, jak± z pewno¶ci± jest piłka nożna. Je¶li chciałby¶ na swojej stronie wstawić nasz link, lub button, poniżej przedstawiam kody.

Kod do linkaEFEKT:

piłka nożna

Kod do buttonaEFEKT:
Je¶li nast±pi± jakie¶ problemy z umieszczeniem naszego linku lub buttona na Twojej stronie - napisz do nas!

2. Wymiana informacji - wymiana informacji polegaj±ca na pozwoleniu naszej strony na ¶ci±gniecie od nas wybranych danych, oraz co¶ w zamian (co¶ niewielkiego, np. jedynie podanie Ľródła przy danych, oczywi¶cie je¶li tych danych nie byłoby dużo), ustalone przeze mnie i przez chętnego.

3. Sponsoring - każd± propozycję sponsorowania naszej strony przyjmiemy bardzo ochoczo. Tutaj chyba nie trzeba nic mówić, bardzo interesuje nas lepszy serwer.

4. Praca na stronie - szukamy redaktorów, jak zapewne wiele piłkarskich serwisów na ¶wiecie. Jednak nie "newsiarzy", tylko ludzi, mog±cych sporz±dzyć statystyki, napisać artykuł, zrobić zestaw składów z obecnych sezonów lub z dawnych. Szczególnie duże zapotrzebowanie jest u nas jednak na grafików. Szukamy osób, których grafika jest dobr± stron±, kogo¶, kto mógłby co¶ zrobić na serwis i na forum (logo, bannery, buttony, elementy graficzne itd.). Takich chętnie tutaj przyjmiemy!

Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.

© 2005-13 www.sklady.hostmix.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

engine powered by jPORTAL 2